TECH BLOG 技術ブログ

2023.08.23 /

Các loại phiên bản EC2

Lời mở đầu

Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) là một dịch vụ có thể tạo một máy chủ ảo có hệ điều hành trên cloud . và nó được gọi là phiên bản EC2.

Có một số loại phiên bản được tối ưu hóa cho các tác vụ khác nhau, và mỗi loại có thể được lựa chọn tùy theo mục đích sử dụng.

Hôm nay,chúng ta hãy cùng tìm hiểu về đặc trưng của 5 loại phiên bản của EC2 nhé !

・General Purpose(Đa dụng)

Phiên bản này được thiết kế để sử dụng cho nhiều mục đích đa dạng, cân bằng giữa tài nguyên điện toán,bộ nhớ và mạng.

Thích hợp dùng cho các khối lượng công việc như “máy chủ ứng dụng”, “máy chủ trò chơi”, “máy chủ phụ trợ cho các ứng dụng doanh nghiệp” và “cơ sở dữ liệu vừa và nhỏ”.

・Compute Optimized(Tối ưu hóa điện toán)

Là phiên bản có bộ xử lý hiệu năng cao hơn phiên bản General Purpose.

Thích hợp dùng cho các ứng dụng có tải CPU cao, chẳng hạn như “máy chủ web hiệu suất cao”, “máy chủ ứng dụng có tải tính toán cao” và “máy chủ trò chơi chuyên dụng” .

・Memory Optimized(Tối ưu hóa bộ nhớ)

Là phiên bản được thiết kế để tăng hiệu suất cao cho khối lượng công việc xử lý các bộ dữ liệu lớn được tải trong bộ nhớ.

Thích hợp dùng cho khối lượng công việc yêu cầu đọc lượng lớn dữ liệu vào bộ nhớ trước khi thực thi ứng dụng, chẳng hạn như “cơ sở dữ liệu hiệu suất cao” và “xử lý lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc trong thời gian thực”.

・Accelerated Computing(tăng tốc)

Là phiên bản sử dụng bộ tăng tốc phần cứng (các component có thể tăng tốc độ xử lý dữ liệu) hoặc bộ đồng xử lý để thực hiện một số chức năng hiệu quả hơn so với phần mềm chạy trên CPU.

Thích hợp dùng cho khối lượng công việc như “ứng dụng đồ họa”, “truyền trực tuyến trò chơi” và “truyền trực tuyến ứng dụng”.

・Storage Optimized(Tối ưu hóa lưu trữ)

Là phiên bản được thiết kế cho khối lượng công việc yêu cầu quyền truy cập đọc và ghi tuần tự nhanh vào các bộ dữ liệu lớn trên bộ nhớ cục bộ .

Thích hợp cho các hệ thống như “hệ thống tệp phân tán”, “ứng dụng kho dữ liệu” và “hệ thống xử lý giao dịch trực tuyến tần suất cao”.

Lời kết

Trong bài viết này, chúng ta đã xem xét các loại phiên bản EC2 chung, nhưng trên thực tế, bạn có thể chọn cách sử dụng tốt hơn như CPU ​​và dung lượng bộ nhớ .

Khi sử dụng EC2, tôi nghĩ điều quan trọng là phải xác định loại hình sử dụng và mức độ thông số kỹ thuật được yêu cầu, sau đó chọn loại phiên bản đáp ứng yêu cầu đó !

Mong rằng bạn sẽ có sự hứng thú về sự khác biệt giữa các phiên bản EC2 kể trên .

記事タイトルとURLをコピーする
test tel test tel