TECH BLOG 技術ブログ

2023.08.08 /

Cách tạo AWS RDS

Lời mở đầu

Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích chi tiết về cách tạo Amazon Relational Database Service (RDS) . RDS là một dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý hoàn toàn dễ sử dụng , hỗ trợ các loại cơ sở dữ liệu quan hệ hàng đầu như MySQL, PostgreSQL và Oracle.

Chúng ta cùng tìm hiểu cách xây dựng AWS RDS và trang bị cho mình các kỹ năng đủ để tận dụng những tính năng mạnh mẽ của cơ sở dữ liệu này ngay thôi nào .

Các bước tạo AWS RDS

(1) Tạo một nhóm mạng con

Từ bảng điều khiển RDS, nhấp vào “Subnet group” và “Create DB subnet group” ở phía trên bên phải . Nhấp để di chuyển đến màn hình tạo nhóm mạng con DB.

Hãy nhập tên vào ô “name” và mô tả vào ô “Description ” tùy ý . Sau đó chọn “VPC”. Vui lòng chỉ định hai vùng sẵn sàng . Sau khi thiết lập, nhấp vào “Create” để tạo nhóm mạng con DB.

(2) Tạo nhóm thông số

Nhấp vào “Parameter group ” từ bảng điều khiển RDS và nhấp vào “Create parameter group ” ở phía trên bên phải.Click để chuyển sang màn hình tạo nhóm thông số.

Trong ô “Parameter group family ” chọn phiên bản DB theo môi trường của bạn,
trong ô “Group Name ” và ô “Desciption ” nhập nội dung tùy ý .

(3) Tạo cơ sở dữ liệu

Nhấp vào ” Databases ” từ bảng điều khiển RDS và nhấp vào “Create Database ” ở phía trên bên phải để di chuyển đến màn hình tạo cơ sở dữ liệu.

Vui lòng chọn ” choose a database creation method “, ” Engine options “, ” Engine Version ” và “Templates” theo môi trường của bạn.

Lần lượt nhập vào các ô “DB instance identifier”, “Master username ” và “Master pasword” , sau đó chọn “Burstable ” và chọn “db.t3.micro”kích thước lớn và giá rẻ .
Nhấp để bật ô “Include previous generation classes “.


Chọn loại bộ nhớ trong ô “Storage type ” và phân bổ bộ nhớ trong ô “Allocated ” tùy ý.


Tính khả dụng và Độ bền thì hãy chọn cấu hình Multi-AZ và VPC . Đối với nhóm mạng con, hãy chọn nhóm mạng con được tạo ở bước (1) và đối với nhóm bảo mật, hãy chỉ định một nhóm bảo mật thích hợp . Lần này, để thực hành, chúng ta sẽ không triển khai nhiều AZ , vì thế chỉ chọn “ap-northeast-1a” cho vùng sẵn sàng.

Đối với nhóm thông số DB, chọn nhóm thông số đã tạo ở bước (2).

Các cài đặt khác thì để mặc định và nhấp vào “Create database ” ở dưới cùng bên phải để tạo cơ sở dữ liệu .

Khi bạn quay lại màn hình cơ sở dữ liệu và nếu dưới cột “Status ” có chữ “Available ” , thì xin chúc mừng bạn quá trình tạo RDS đã hoàn tất.

Lời kết

RDS là một dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý mạnh mẽ và là một công cụ quan trọng để cải thiện hiệu suất, tính khả dụng và bảo mật của ứng dụng.
Bạn đã sẵn sàng tận dụng lợi thế và tính linh hoạt của AWS RDS để xây dựng giải pháp cơ sở dữ liệu phù hợp với ứng dụng và yêu cầu kinh doanh của bạn.
Ngoài ra, bạn có thể xây dựng kiến ​​trúc nâng cao hơn bằng cách kết hợp với các dịch vụ AWS khác.

記事タイトルとURLをコピーする
test tel test tel