TECH BLOG 技術ブログ

2023.08.05 /

Giới thiệu về chi phí của các phiên bản Amazon EC2

Lời mở đầu


Amazon EC2 có mô hình trả theo mức sử dụng , bạn sẽ trả phí sử dụng máy tính theo giờ , sử dụng bao nhiêu thì trả bấy nhiêu .

Tùy thuộc vào trường hợp sử dụng sẽ có các phiên bản khác nhau như :”On demand” , “Reserved Instance”,”Spot instance “,”Amazon EC2 Savings Plans”,”Dedicated Hosts” .
Chúng ta hãy xem các tính năng của các plan này .


·Phiên bản “On demand”


Phí sử dụng của On demand thanh toán dựa trên thời gian sử dụng , và không phát sinh chi phí ban đầu.
Thông thường khi bạn tạo một phiên bản instance sẽ như mô tả dưới đây.
Gói On demand là gói tối ưu nhất cho khối lượng công việc không bị gián đoạn, ngắn hạn , không thường xuyên, phát triển và test ứng dụng cũng như chạy các ứng dụng có kiểu sử dụng không thể đoán trước.Trong trường hợp muốn sử dụng lâu hơn một năm , thì phiên bản “Reserved Instance” sẽ rẻ hơn.


・Phiên bản “Reserved Instance”


Là phiên bản có phiếu giảm giá áp dụng cho việc sử dụng Phiên bản “On demand”.
Bằng cách thanh toán tiền đặt cọc , bạn sẽ được giảm giá theo giờ và nếu bạn thanh toán trước, bạn sẽ phải chịu chi phí ban đầu.

Nếu thanh toán trước , thì sẽ phải chịu chi phí ban đầu , nhưng bằng việc thanh toán tiền đặt cọc , thì sẽ được giảm giá theo giờ.
Khách hàng sẽ mua gói “Reserved Instance”được cho 1 năm hoặc 3 năm.
Dù có hết hạn hợp đồng,thì sẽ bị mất phí theo giờ giống gói On demand , thay vì bị ngưng tại thời điểm đó . Thông thường , nó thích hợp cho các hệ điều hành cần được duy trì hoạt động liên tục.


・Phiên bản “Spot instance “


Hợp đồng hoặc cam kết đối với việc sử dụng số lượng máy tính cố định là không cần thiết , việc giảm cost được thực hiện bằng việc sử dụng công suất điện toán chưa sử dụng(computing capacity).
Trong trường hợp dung lượng đầy, cho đến khi trống dung lượng hoặc , dung lượng trở nên không khả dụng hoặc nếu nhu cầu về Phiên bản Spot tăng lên , thì instance có thể bị gián đoạn .
Do đó,Nó phù hợp với khối lượng công việc không có thời gian bắt đầu và kết thúc cố định , hoặc là những khối lượng công việc có thể bị gián đoạn .

・Amazon EC2 Savings Plans


Bạn có thể được giảm giá đối với việc sử dụng điện toán bằng việc
ký hợp đồng trước về việc sử dụng điện toán theo giờ trong thời gian 1 hoặc 3 năm .

Trong trường hợp mức sử dụng thực tế vượt quá mức sử dụng theo hợp đồng , thì lúc đó sẽ bị tính phí theo phí của phiên bản On demand.

Có thể dễ dàng quản lí số lượng sử dụng của các plan thông qua việc sử dụng tính năng AWS Cost Explorer

・Dedicated Hosts


Có thể sử dụng máy chủ vật lý với dung lượng phiên bản Amazon EC2 chuyên dụng.
Cũng có thể kết hợp các loại phiên bản khác nhau với nhau.
Vì nó là một máy chủ chuyên dụng,nên nó là gói đắt nhất trong số năm gói trên.
Thích hợp để đáp ứng các yêu cầu về bảo mật và tuân thủ.
Vì các phiên bản của các khách hàng khác nhau sẽ không được đặt
trên cùng một máy chủ nên sẽ không chia sẻ tài nguyên.


Lời kêt


Chi phí là một cân nhắc quan trọng khi xây dựng và vận hành một hệ thống.
Tôi nghĩ rằng nên kiểm tra thực tế thì với loại hệ thống nào ,chạy bao nhiêu ,… làm thế nào để giảm thiểu chi phí càng nhiều thì sẽ càng tốt ,nó là một vấn đề rất quan trọng trong việc lên kế hoạch .
trên đây là bản tóm tắt các tính năng , và tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp ích phần nào cho việc lựa chọn gói instance của các bạn.

記事タイトルとURLをコピーする
test tel test tel