TECH BLOG 技術ブログ

2023.08.04 /

AWS Inspector: Công cụ tăng cường bảo mật cho môi trường AWS

Mở đầu

AWS Inspector là một dịch vụ đánh giá bảo mật trong AWS như kiểm tra các phiên bản EC2, ứng dụng và mạng… Là một công cụ tăng cường bảo mật mạnh mẽ, giúp người dùng thực hiện đánh giá bảo mật trên nhiều nguồn tài nguyên khác nhau . Vì nó có thể được thiết lập bằng một vài thao tác đơn giản, nên ngay cả những nhà phát triển và quản trị viên hệ thống không có kiến ​​thức chuyên môn cũng có thể dễ dàng sử dụng.

Khi sử dụng AWS Inspector khách hách có thể nhanh chóng phát hiện các lỗ hổng và vấn đề bảo mật cũng như triển khai các biện pháp bảo mật . Ngoài ra, dựa trên kết quả đánh giá, khách hàng có thể xây dựng kế hoạch cho các biện pháp bảo mật và liên tục tăng cường bảo mật cho môi trường AWS của mình.

Và sau đây ,chúng ta hãy cùng nhau khám phá các tính năng và phí sử dụng của AWS Inspector.

AWS Inspector là gì?

AWS Inspector là dịch vụ đánh giá bảo mật do AWS cung cấp . Trong môi trường AWS,nó được sử dụng để xác định các lỗ hổng bảo mật và triển khai các biện pháp bảo mật trong đám mây.

Các tính năng chính của AWS Inspector

Những tính năng chính của AWS Inspector bao gồm:

(1)Thực hiện đánh giá bảo mật: AWS Inspector thực hiện đánh giá bảo mật đối với các tài nguyên AWS cụ thể (chủ yếu là phiên bản EC2, ứng dụng, mạng, v.v.) . Tự động kiểm tra các cài đặt và lỗ hổng bảo mật của hệ thống, để hỗ trợ xác định các vấn đề trong đám mây.

(2)Kiểm tra bảo mật tự động: AWS Inspector tự động thực hiện kiểm tra liên quan đến bảo mật . Ví dụ, AWS Inspector phát hiện lỗ hổng truy cập trái phép và lỗi cấu hình nhóm bảo mật trong đám mây.

(3)Báo cáo kết quả đánh giá: Kết quả đánh giá được cung cấp dưới dạng báo cáo đơn giản dễ hiểu .
Báo cáo hiển thị mức độ ưu tiên của vấn đề thông qua mức độ và mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng ,và có có thể sử dụng tài liệu này để tham khảo trong việc soạn thảo kế hoạch đối phó với lỗ hổng bảo mật.

(4) Hỗ trợ các biện pháp bảo mật: Dựa trên kết quả đánh giá, AWS Inspector hỗ trợ xây dựng các biện pháp bảo mật,hỗ trợ thực hiện các plan trong đám mây. Có thể có những đối ứng thích hợp để cải thiện bảo mật.

Cách sử dụng AWS Inspector

Để sử dụng AWS Inspector thì đầu tiên bạn phải kích hoạt Inspector . Hoặc là có thể quản lí chung nhiều tài khoản bằng cách liên kết với organization . Và khi nó được kích hoạt, AWS Inspector sẽ tự động phát hiện tài nguyên trong AWS và quét các tài nguyên như EC2 instance và ECR container image , và liên tục quét các lỗ hổng trong workload của bạn . Sau khi quét,chúng ta có thể xác nhận các lỗ hổng và khả năng hiển thị mạng đã được AWS Inspector phát hiện thấy . Hơn nữa, nó cũng có thể được liên kết với AWS security Hub và Amazon EventBridge.

Lệ phí sử dụng AWS Inspector

Giá của AWS Inspector được xác định bởi các yếu tố dưới đây:

(1) Số lượng tài nguyên đánh giá : Lệ phí sử dụng AWS Inspector sẽ phát sinh theo số lượng tài nguyên (phiên bản EC2, ứng dụng, mạng, v.v.)được chọn để đánh giá. Và càng nhiều tài nguyên được đánh giá,thì giá sẽ càng cao.

(2) Tần suất đánh giá: tùy thuộc vào tần suất đánh giá thường xuyên hay không mà lệ phí cũng sẽ khác nhau . Lệ phí sẽ tăng theo số lượng tài nguyên, khi các tài nguyên tăng.

(3) Thời gian lưu trữ kết quả đánh giá: Lệ phí cũng sẽ khác nhau, tùy thuộc vào thời gian lưu trữ kết quả đánh giá . Lệ phí có thể tăng nếu bạn giữ kết quả đánh giá trong một khoảng thời gian dài.

Lời kết

Khi sử dụng AWS Inspector, bạn có thể xác định được các lỗ hổng và thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp bằng cách thực hiện đánh giá bảo mật và diễn giải kết quả đánh giá . Hơn nữa, có thể liên tục cải thiện tính bảo mật của môi trường AWS thông qua các đánh giá thường xuyên và soạn thảo các action plan.

記事タイトルとURLをコピーする
test tel test tel