TECH BLOG 技術ブログ

2023.09.08 /

So sánh Transit Gateway và VPC Peering

Lời mở đầu

Trong môi trường nhiều VPC, điều quan trọng là phải kết nối nhiều VPC để đạt được môi trường mạng hiệu quả . AWS cung cấp hai phương thức kết nối khác nhau: Transit Gateway và VPC Peering.

Transit Gateway là dịch vụ kết nối nhiều VPC và mạng tại chỗ dưới dạng một trung tâm tập trung . Mặt khác, VPC Peering cung cấp kết nối ngang hàng đơn giản giữa các VPC.

Bây giờ, hãy tìm hiểu các tùy chọn cho kết nối nhiều VPC bằng cách so sánh Transit Gateway và VPC Peering.

Tổng quan về dịch vụ

Transit Gateway

Transit Gateway là thành phần mạng ảo được cung cấp bởi Amazon Web Services .
Transit Gateway cho phép bạn kết nối tập trung nhiều VPC và mạng tại chỗ để tạo ra kiến ​​trúc mạng hub-and-spoke an toàn và có thể mở rộng.

VPC Peering

VPC Peering là cơ chế thiết lập kết nối mạng riêng giữa các VPC trong Amazon Web Services . Bằng cách sử dụng VPC Peering, bạn có thể liên lạc nhanh chóng và an toàn giữa các VPC khác nhau trong cùng một khu vực.

Lợi ích chung của VPC Peering và Transit Gateway

① Kết nối mạng riêng: VPC Peering và Transit Gateway sử dụng dịch vụ mạng AWS để thiết lập kết nối mạng riêng an toàn.

②Giao tiếp có độ trễ thấp: Cả hai giải pháp đều cung cấp kết nối trực tiếp, giúp giảm thiểu độ trễ liên lạc.

③Thiết lập đơn giản: Thiết lập VPC Peering và Transit Gateway tương đối dễ dàng. Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển quản lý AWS hoặc API để thực hiện các cài đặt cần thiết.

④Khả năng mở rộng: VPC Peering và Transit Gateway cung cấp khả năng mở rộng cho phép bạn phản ứng linh hoạt trước sự phát triển và thay đổi của mạng. Dễ dàng thêm VPC mới hoặc sửa đổi các kết nối hiện có.

Sự khác nhau giữa VPC Peering và Transit Gateway

① Khả năng mở rộng: VPC Peering cung cấp kết nối một-một . Tóm lại là bạn có thể thiết lập kết nối trực tiếp giữa hai VPC . VPC Peering phù hợp với môi trường mạng tương đối nhỏ . Transit Gateway tích hợp nhiều VPC và hoạt động như một trung tâm chuyển tuyến trung tâm . Bạn có thể quản lý tập trung nhiều VPC, định tuyến và giám sát lưu lượng chuyển tuyến.

(2) Điều khiển mạng: Với VPC Peering cần cập nhật bảng định tuyến của từng VPC giữa các VPC kết nối trực tiếp . Transit Gateway tạo bảng định tuyến trung tâm để quản lý lưu lượng giữa nhiều VPC.

③Chi phí: VPC Peering thì miễn phí . Cước được tính theo lượng truyền dữ liệu giữa VPC nguồn dữ liệu và VPC đích . Phí sử dụng Transit Gateway khác nhau tùy thuộc vào khu vực và quy mô của cổng chuyển tuyến . Ngoài ra, phí được tính theo lượng truyền dữ liệu giữa VPC nguồn dữ liệu hoặc mạng tại chỗ và VPC đích hoặc mạng tại chỗ.

Lời kết

Transit Gateway và VPC Peering là các công cụ mạng quan trọng với các tính năng và lợi ích khác nhau . Việc sử dụng dịch vụ nào tùy thuộc vào yêu cầu và môi trường mạng của bạn . Transit Gateway phù hợp với môi trường mạng quy mô lớn và khi bạn muốn quản lý nhiều VPC theo cách tích hợp . Mặt khác, nếu bạn cần kết nối trực tiếp giữa các VPC riêng biệt thì VPC Peering là một lựa chọn tốt .

記事タイトルとURLをコピーする
test tel test tel