TECH BLOG 技術ブログ

2023.09.08 /

So sánh cơ sở dữ liệu quan hệ AWS: RDS và Aurora

Lời mở đầu

Với sự mở rộng của điện toán đám mây, các tùy chọn cơ sở dữ liệu ngày càng trở nên đa dạng . Lần này, mình sẽ so sánh các dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ RDS (Relational Database Service) và Aurora, đồng thời mình sẽ giải thích chi tiết các đặc điểm đặc trưng và ưu điểm của từng dịch vụ .vậy chúng ta bắt đầu thôi nào!

Tổng quan về dịch vụ

Amazon RDS (Relational Database Service) là dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý hoàn toàn do Amazon Web Services (AWS) cung cấp . RDS đơn giản hóa các tác vụ như thiết lập, quản lý và mở rộng cơ sở dữ liệu .

Amazon Aurora là công cụ cơ sở dữ liệu quan hệ bền bỉ và hiệu suất cao được cung cấp bởi Amazon Web Services (AWS) . Aurora tương thích với MySQL và PostgreSQL đồng thời mang lại hiệu suất và khả năng mở rộng nhanh hơn .

Sự khác nhau giữa Amazon RDS và Aurora

① Chọn database engine

RDS hỗ trợ các công cụ cơ sở dữ liệu quan hệ chính như MySQL, PostgreSQL, Oracle và Microsoft SQL Server.

Aurora là công cụ cơ sở dữ liệu hiệu suất cao tương thích với MySQL và PostgreSQL .

Dưới đây là đặc điểm của từng loại csdl.

・MySQL: Một công cụ cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến. Nó có một cộng đồng rộng lớn, tài liệu phong phú và được sử dụng trong nhiều ứng dụng .

・PostgreSQL: Một công cụ cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở tiên tiến. Nó có nhiều tính năng và có thể mở rộng, khiến nó phù hợp với các ứng dụng mà tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu là quan trọng .

・Oracle: Một công cụ cơ sở dữ liệu quan hệ thương mại chuyên xử lý cơ sở dữ liệu quy mô lớn và hiệu suất cao. Nó cung cấp chức năng toàn diện cho các ứng dụng doanh nghiệp .

・Microsoft SQL Server: Công cụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Microsoft, được sử dụng rộng rãi trong môi trường Windows. Nó được đặc trưng bởi sự tích hợp với hệ sinh thái Microsoft và các chức năng BI phong phú .

② Tùy chọn triển khai(deploy)

・Tùy chọn triển khai RDS

(1) Triển khai một AZ

Triển khai cơ sở dữ liệu RDS của bạn trong một Vùng sẵn sàng (AZ) duy nhất . Mặc dù khả năng phục hồi hạn chế nhưng có thể sử dụng với chi phí thấp.

(2) Triển khai Multi-AZ

Tự động sao chép cơ sở dữ liệu RDS sang nhiều AZ. Tạo các bản sao chỉ có quyền đọc được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu chính và tự động chuyển đổi trong trường hợp chuyển đổi dự phòng. Cung cấp tính sẵn sàng cao và độ bền tốt .

(3) Triển khai bản sao đọc(read replica deployment)

Tạo nhiều bản sao đọc cho cơ sở dữ liệu RDS của bạn để phân phối lưu lượng đọc .Bản sao chỉ đọc được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu chính và được sử dụng để phục vụ các truy vấn chuyên đọc dữ liệu .

(4) Triển khai đa vùng(Multi-region deployment)

Triển khai cơ sở dữ liệu RDS trên nhiều vùng AWS để cải thiện độ bền và dự phòng dữ liệu. Có thể thực hiện được các kiến ​​trúc sao chép chủ động/chủ động hoặc chủ động/thụ động .

(1) Triển khai tổng thể duy nhất(Single master deployment)

Bao gồm một nút chính duy nhất trong cụm Aurora của bạn để xử lý việc ghi và đọc cơ sở dữ liệu . Cấu hình Multi-AZ cũng được hỗ trợ và tính năng chuyển đổi dự phòng tự động được bật .

(2) Triển khai đa chủ (Multi-master deployment)

Bao gồm nhiều nút chính trong cụm Aurora của bạn để phân phối lưu lượng ghi cơ sở dữ liệu . Mỗi nút chính được đồng bộ hóa và cung cấp thông lượng ghi và tính khả dụng cao .

(3) Triển khai cơ sở dữ liệu toàn cầu(Global database deployment)

Định cấu hình cơ sở dữ liệu toàn cầu của Aurora và triển khai cơ sở dữ liệu ở nhiều Khu vực AWS. Sao chép dữ liệu tự động và chuyển đổi dự phòng tự động được cung cấp để có tính sẵn sàng và hiệu suất cao .

③ Sao chép

RDS sử dụng tính năng sao chép master slave để đảm bảo tính dự phòng và độ bền của dữ liệu . Dữ liệu được đồng bộ hóa giữa cơ sở dữ liệu chủ và bản sao đọc . Mặt khác, Aurora sử dụng kết hợp cấu hình Multi-AZ và bộ lưu trữ phân tán để tăng tính khả dụng và dự phòng dữ liệu . Dữ liệu được phân phối trên 6 bản sao để tự động chuyển đổi dự phòng và tăng độ bền .(trong 6 cái trên có 4 cái là đồng bộ, 2 cái là không đồng bộ)

④Sao lưu và phục hồi

RDS sử dụng các tính năng như ảnh chụp nhanh và sao lưu tự động để sao lưu và khôi phục dữ liệu của bạn .

Aurora hỗ trợ sao lưu liên tục và các điểm khôi phục ngắn hạn (cách nhau tối đa 5 phút) . Việc sao lưu được thực hiện ở lớp lưu trữ nên dữ liệu có thể được sao lưu và phục hồi nhanh chóng .

Lời kết

RDS và Aurora đều là những dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ tuyệt vời, mỗi dịch vụ đều có những lợi ích và tính năng riêng .

RDS dựa trên các công cụ cơ sở dữ liệu quan hệ hiện có và hấp dẫn vì tính linh hoạt và hỗ trợ hệ sinh thái . Aurora cung cấp hiệu suất nhanh, độ bền và khả năng mở rộng với bộ lưu trữ phân tán và bản sao đa chủ để có độ sẵn sàng cao .

記事タイトルとURLをコピーする
test tel test tel