TECH BLOG 技術ブログ

2023.09.08 /

Các loại lớp lưu trữ trong S3

Lời mở đầu

Lưu trữ và quản lý dữ liệu là một thách thức ngày càng quan trọng trong kinh doanh hiện đại . Amazon S3 (Simple Storage Service) là giải pháp lưu trữ đám mây linh hoạt và đáng tin cậy, cung cấp nhiều lớp lưu trữ để đáp ứng các nhu cầu khác nhau . Lần này, chúng tôi sẽ giải thích các loại lớp lưu trữ S3 và đặc điểm của chúng . Chọn lớp lưu trữ phù hợp là một quyết định quan trọng vì nó cải thiện hiệu quả chi phí và tối ưu hóa hiệu suất.

Lớp lưu trữ S3

Các lớp lưu trữ S3 là một cách để phân loại dữ liệu theo yêu cầu lưu trữ và tần suất truy cập . S3 cung cấp nhiều lớp lưu trữ, mỗi lớp giải quyết các yêu cầu lưu trữ dữ liệu khác nhau .

①S3 Standard(tiêu chuẩn) – tính sẵn sàng cao và truy cập dữ liệu có độ trễ thấp

S3 Standard là lớp lưu trữ mặc định cho Amazon S3 và có độ sẵn sàng cao cũng như độ trễ thấp, khiến đây trở thành lựa chọn tốt nhất cho dữ liệu được truy cập thường xuyên và xử lý dữ liệu theo thời gian thực .

Lớp lưu trữ này phân phối dữ liệu của bạn trên nhiều Vùng sẵn sàng để dự phòng và đảm bảo độ bền . Điều này đảm bảo quyền truy cập liên tục vào dữ liệu ngay cả trong trường hợp xảy ra lỗi hoặc thảm họa, đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh và bảo mật dữ liệu .

②S3 Standard-IA (Truy cập không thường xuyên) – Cân bằng hiệu quả chi phí và yêu cầu truy cập liên tục .

S3 Standard-IA là lớp lưu trữ được thiết kế để cân bằng giữa hiệu quả chi phí và yêu cầu truy cập liên tục giữa các lớp lưu trữ S3 . Không phải là lựa chọn tốt nhất cho dữ liệu được truy cập thường xuyên nhưng nó là sự lựa chọn tốt nhất cho dữ liệu cần được truy cập trong một khoảng thời gian nhất định .

Lớp lưu trữ này được tối ưu hóa để lưu trữ dữ liệu không được truy cập thường xuyên với chi phí thấp . Thích hợp cho dữ liệu không được truy cập thường xuyên và lưu trữ trong thời gian dài . Ví dụ: Nó có thể được sử dụng cho dữ liệu phải được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định do các quy định pháp luật hoặc dữ liệu được lưu trữ dưới dạng kho lưu trữ .

③S3 One Zone-IA (Truy cập không thường xuyên một vùng) – Hiệu quả chi phí dữ liệu và vùng khả dụng duy nhất .

S3 One Zone-IA là lớp lưu trữ S3 được thiết kế để lưu trữ dữ liệu với trọng tâm là hiệu quả chi phí . Dữ liệu được lưu trữ trong một vùng sẵn sàng duy nhất và vùng đó được đảm bảo dự phòng . Vì vậy, nó phù hợp trong các trường hợp một số dữ liệu không cần vùng sẵn sàng dự bị .

Lớp lưu trữ này đặc trưng bởi chi phí thấp so với các lớp lưu trữ khác . Việc sử dụng một vùng sẵn sàng duy nhất có thể giảm chi phí lưu trữ dữ liệu của bạn .

④S3 Glacier (Archive) – Lưu trữ dữ liệu dài hạn và lưu trữ chi phí thấp

S3 Glacier là lớp lưu trữ phù hợp để lưu trữ và sao lưu dữ liệu lâu dài, cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu với chi phí thấp . Lớp lưu trữ này cho phép bạn lưu trữ lượng lớn dữ liệu một cách tiết kiệm nhưng ngược lại sẽ mất nhiều thời gian để truy cập dữ liệu .

Lớp lưu trữ này là lớp lưu trữ chi phí thấp có thể giảm chi phí của việc lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả . Trong trường hợp dữ liệu không truy cập thường xuyên và cần lưu trữ trong thời gian dài, bạn có thể sử dụng S3 Glacier để tiết kiệm chi phí .

⑤S3 Glacier Deep Archive(archive) – Lưu trữ dữ liệu dài hạn với chi phí cực thấp

S3 Glacier Deep Archive là lớp lưu trữ có chi phí thấp nhất và là giải pháp hoàn hảo để lưu trữ dữ liệu cực kỳ dài hạn . Thay vì mất thời gian truy cập dữ liệu , Bạn có thể lưu trữ dữ liệu của mình theo cách tiết kiệm nhất .

Lớp lưu trữ này có độ trễ truy cập lên tới 12 giờ, nhưng lợi ích của việc lưu giữ dữ liệu lâu dài và lưu trữ với chi phí thấp nên nó trở thành lựa chọn tốt cho các yêu cầu tuân thủ và lưu trữ dữ liệu . Thích hợp khi cần lưu giữ dữ liệu dài hạn hoặc lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn do các yêu cầu hoặc quy định pháp lý .

Lời kết

Lớp lưu trữ S3 cung cấp các lựa chọn linh hoạt cho các yêu cầu và nhu cầu lưu trữ dữ liệu khác nhau . Việc chọn lớp lưu trữ phù hợp rất quan trọng đối với tính bảo mật, tính khả dụng, hiệu suất và hiệu quả chi phí của dữ liệu . Bạn sẽ đạt được việc lưu trữ dữ liệu hiệu quả và tiết kiệm chi phí bằng cách xem xét tính chất và yêu cầu của dữ liệu của bạn và chọn lớp lưu trữ thích hợp .

記事タイトルとURLをコピーする
test tel test tel