TECH BLOG 技術ブログ

2023.09.08 /

Hướng dẫn tạo Auto Scaling Group

Lời mở đầu

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu các bước để xây dựng Auto Scaling Group trong AWS . Auto Scaling Group(Nhóm tự động điều chỉnh quy mô)là một tính năng hữu ích giúp tự động thay đổi quy mô số lượng phiên bản EC2 để phù hợp với nhu cầu của ứng dụng hoặc dịch vụ của bạn . Điều này cho giúp bạn phản ứng linh hoạt với những thay đổi về tải và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả . Và bây giờ,chúng ta hãy cùng nhau xem các bước để Auto Scaling Group thôi nào !

Các bước để tạo Auto Scaling Group

(1) Tạo mẫu khởi chạy(template)

Từ bảng điều khiển EC2, nhấp vào “テンプレートの起動” và nhấp vào “起動テンプレートを作成” ở góc trên bên phải để chuyển đến màn hình tạo mẫu khởi chạy .

Đầu tiên, nhập Tên mẫu khởi chạy vào ô “起動テンプレート名” . Rồi chọn “AMI” và “Loại phiên bản” tùy theo môi trường của bạn và chọn cặp khóa tùy ý .

Chọn nhóm bảo mật và VPC thích hợp rồi nhấp vào “起動テンプレートを作成” ở dưới cùng bên phải .

Sau khi tạo mẫu, bạn có thể kiểm tra chi tiết từ màn hình danh sách mẫu khởi động .

(2)Tạo nhóm tự động mở rộng quy mô

Từ bảng điều khiển EC2, nhấp vào “Auto Scaling Groups” và nhấp vào “Auto Scalingグループを作成する” ở góc trên bên phải để chuyển sang màn hình tạo Auto Scaling Groups .

Chọn VPC và mạng con thích hợp rồi nhấp vào “Tiếp theo” ở dưới cùng bên phải .

Chọn “ロードバランシング” theo môi trường của bạn và nhấp vào “次へ” .

Hãy đặt kích thước nhóm trong trường “グループサイズ” (công suất mong muốn, công suất tối thiểu, công suất tối đa) .

Chọn Chính sách mở rộng theo dõi mục tiêu trong trường “ターゲット追跡スケーリングポリシー” cho “スケーリングポリシー” . Lần này,mình sẽ cấu hình để thêm chính sách chia tỷ lệ theo CPU . Sau khi cấu hình xong, hãy nhấp vào “次へ”.

Để nguyên các cài đặt khác và nhấp vào “Auto Scalingグループを作成” ở dưới cùng bên phải để tạo nhóm chia tỷ lệ tự động .

Sau một lúc bạn sẽ thấy số lượng phiên bản hiện lên là 1 .

Trong trường hợp này, nếu tốc độ sử dụng CPU từ 50 trở lên, nếu số phiên bản được tự động tăng lên thì sẽ không có vấn đề gì và quá trình tạo Auto Scaling Group sẽ hoàn tất .

Lời kết

Trong bài viết này, mình đã giải thích chi tiết các bước để tạo Auto Scaling Group .

Auto Scaling Group là một tính năng cần thiết để tự động mở rộng quy mô ứng dụng trong môi trường đám mây . Sau khi tham khảo bài viết này bạn hãy thử áp dụng vào dự án, doanh nghiệp của riêng bạn nhé .

記事タイトルとURLをコピーする
test tel test tel